Üye girişi Üye ol
Şu anda 21 kişi
Çocuk Bahçesi'nde.

12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü

Afet, bireylerin fiziksel, sosyal-ekonomik kayıplara uğramasına neden olan, yaşamını ve faaliyetlerini kesintiye uğratan, yaşamı olumsuz etkileyen doğal, teknolojik ya da insan kökenli olaylardır. Doğal afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirebilmek, toplumun her ferdinin ve her kesimin bilinçli, etkin katılımı ile iyi bir eğitim alması ile mümkündür. Bu nedenle; halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Eğitimle amaçlanan, insan ve toplum yaşamını kolaylaştırmak, iyileştirmek, refah düzeyini arttırmakla insanları ve toplumu mutlu edebilmektir.Eğitimle hedeflenen, toplumun duyarlılık bilincini arttırmak, yaratıcılığını, akılcı düşünme gücünü, doğal yeteneklerini ve becerilerini geliştirmesini sağlamaktır. Eğitim bireyin hayatı boyunca devam eden bir süreçtir.
 
Afet Eğitimi;
  • Halk Eğitimi (Milli Eğitim Bakanlığı, Görsel-işitsel kitle iletişim kuruluşları, sivil toplum örgütleri)
  • Örgün Eğitim Sistemi
  • Yaygın Eğitim Sistemi (ilköğretim öncesi ya da ilköğretim de afet eğitimi gibi)
  • Meslek İçi Eğitim
  • Hizmet İçi Eğitim
 
Sistemleri içinde fertlere kazandırılmalıdır.
 
Afet Yönetimi;
Afet Öncesi Yönetim Birimi: Afet zararlarını en aza indirebilmek için gerekli önlemleri almayı (güçlendirilmesi gereken binalar için; sağlamlaştırma, yenileme, yıkılacak durumda olanlar içinse yıkılıp yeniden inşa edilme önerisinde bulunma, yapısal dayanıklılığın arttırılması gibi), mümkünse afeti önceden önlemeyi, mümkün değilse acil kurtarma ve yardım çalışmalarının etkin bir biçimde yapılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Afet zararlarının azaltılması için çalışmalar yapmayı ve bireyleri bu hususta eğitmeyi amaçlamaktadır.
Afet Esnasındaki Yönetim Birimi: Afet esnasında, mümkün olan en yüksek sayıda insanı kurtarmak, afetlerin doğurabileceği tehlike ve risklerden insanların can ve mal kaybını engellemek; afetten etkilenenlerin hayati gereksinimlerini en kısa zamanda karşılamak, yaşamına ve faaliyetlerine dönmesini sağlamaktır. Bunun gerçekleşmesi ancak afet öncesi yapılan planlı ve kapsamlı ön hazırlık çalışmalarını yürütmek amacıyla oluşturulan etkin bir yönetimle mümkündür.
Afet Sonrası Yönetim Birimi: Bu aşamada, afet yönetiminin amacı afetle gelen fiziksel, sosyal-ekonomik kayıpların en aza indirebilmek, etkilerini en kısa sürede düzeltebilmek, afetten etkilenenleri emniyetli ve iyi planlanmış teknik olarak geliştilmiş dayanıklı bir yaşam alanı oluşturabilmektir.
 
Afet Türleri;
“Avrupa Atlantik Afet Müdahale Merkezi Yönergesi” ekinde afet türleri;
Doğal Afetler: Bu kapsamda deprem, sel baskını, tsunami, volkanik patlamalar, toprak kaymaları, tropikal siklonlar, kuraklık, çevre kirlenmesi, orman yangını, heyelan, çığ, salgın hastalıklar gibi afetler bulunmaktadır.
Teknolojik Afetler: Nükleer santral kazaları, kimyasal ve endüstriyel kazalar, uçak kazaları, demiryolu afetleri, gemi kazaları, terörizm ile ilgili eylemler gibi afetler bulunmaktadır. (Teknolojik afetler kendi başına tetiklenebileceği gibi tabii bir afet tarafından da tetiklenebilir.)
Şeklindedir.
 
AFETLER KONUSUNDA TOPLUMU BİLİNÇLENDİRME DE  MEDYA;
Medya, toplumu afetler ve afetlerin yol açtığı kayıp ve zararlarda konusunda bilinçlendirme de sorumlu hissetmelidir.
  • Bilgiye en kısa sürede ulaşacak ve medyaya yenilenerek sürekli ilk bilgi akışını sağlayacak yetkili, etkin ve tarafsız bireylerden oluşan bir yönetim birimi kurulmalıdır.
  • Resmi kurum/kuruluşlar ile medya arasında önceden kurulmuş, sistematik bir koordinasyonla doğru ve güvenilir bilgilendirme sağlanmalı, yanlış ve güvenilir olmayan bilgi akışı önlenmeli, böylece toplumun aldığı bilginin güvenilir olduğu kanaati oluşturulmalıdır. 
  • Afetler konusunda, eğitsel, bilimsel, psikolojik olarak alanın uzmanlarınca hazırlanmış materyallerin sistematik planlı bir programla topluma aktarılmasında yayın organları kullanılmalı ve bilgilerin yenilenerek sürekliliği sağlanmalıdır.


Deprem
Gürültü kopar uzaktan,
Sular fışkırır topraktan.
İnsanlar yolu bulamaz,
Oluşan bir karanlıktan...

Bu bir depremin sesidir.
Bir canavar nefesidir...
Karanlık kaplar her yeri.
Bilmem kentin neresidir?

Anne ağlar, yavrum diye,
Çocuk ağlar, annem diye.
İnsanların hepsi şaşkın...
Bakamazsın bu sahneye.

Elimizden bir şey gelmez,
Bu felâket hiç sevilmez.
Bu sarsıntı yer küreden...
Daha önceden bilinmez.

Sağlam temel sağlam evler,
Sözüm size mimar beyler.
Sağlam yapın her binayı!
Yıkılmasın kentler, köyler!

Halkım hiç acı çekmesin,
Artık gözyaşı dökmesin!
Sağlam yapın her binayı,
Deprem bize kükremesin!

Çok üzgünüm acılardan,
Kurtulalım sancılardan...
Çığlıklara dönüp bakın,
Ders alalım buncalardan.

İbrahim ŞİMŞEK

Balık
Savaşı, küçük bir çocuğun gözünden anlatan, umut dolu bir roman!

Sanal Bebek |  Gizlilik  İlkeleri   | Site Haritası  | Reklam |   Bize Ulaşın 

Bu sitede yer alan bilgiler,insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup,tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten,konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız. Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.

Tasarım